Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ιατρικής ΑΠΘ

Καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης στον τομέα της Χειρουργικής με καινοτόμες εφαρμογές.

Χειρουργική Ακριβείας με Εφαρμοσμένες Καινοτόμες Απεικονίσεις
Αν.Καθηγητής Γεώργιος Τσουλφάς

Σκοπός του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει όλους εκείνους τους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την παρακολούθηση της υγείας του χειρουργικού ασθενή, προκειμένου να αντιμετωπίζουν σωστά και επιστημονικά τεκμηριωμένα την πορεία της υγείας του

Χειρουργική Ογκολογία Δέρματος, Μαλακών Μορίων, Αγγειακών Ανωμαλιών
Καθηγητής Λεωνίδας Παυλίδης

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Χειρουργική Ογκολογία Δέρματος Μαλακών Μορίων Και Αγγειακών Ανωμαλιών», δημιουργήθηκε προκειμένου να δώσει μια ώθηση στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο

Χειρουργικές Λοιμώξεις-Διάγνωση-Θεραπεία-Πρόληψη
Καθηγητής Βασίλειος Παπαζιώγας

Σκοπός του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει όλους εκείνους τους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την παρακολούθηση της υγείας του χειρουργικού ασθενή, προκειμένου να αντιμετωπίζουν σωστά και επιστημονικά τεκμηριωμένα την πορεία της υγείας του.

Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού
Καθηγητής Κωσταντίνος Μπαλλάς

Το ΠΜΣ με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις σύγχρονες εξελίξεις της χειρουργικής αντιμετώπισης των κακοήθων παθήσεων – πρωτοπαθών και μεταστατικών- των οργάνων του γαστρεντερικού συστήματος

Χειρουργική ενδοκρινών αδένων
Αν. Καθηγητής Ιωάννης Κουτελιδάκης

Το ΠΜΣ με τίτλο «Χειρουργική Eνδοκρινών Aδένων» έχει ως σκοπό την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και τη εμβάθυνση στους μηχανισμούς παθοφυσιολογίας που οδηγούν στην ανάπτυξη των παθήσεων των ενδοκρινών αδένων, στην έγκαιρη διάγνωση και διερεύνηση, στη περιεγχειρητική φροντίδα και τελικά στις τεχνικές χειρουργικής θεραπείας αυτών

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ιατρικής ΑΠΘ
Θεραπευτικές επιλογές-Διαχείριση Επειγουσών Αγγειοχειρουργικών Παθήσεων
Αν. Καθηγητής Γεώργιος Πιτούλιας

Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αφορά στην επικαιροποίηση της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στους τομείς της διάγνωσης και θεραπείας των ασθενών με επείγοντα αγγειακά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων και των σύγχρονων ενδαγγειακών τεχνικών.

Χειρουργική Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων
Καθηγητής Κωσταντίνος Σαπαλίδης

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση σε γνώσεις των παθήσεων των δύο αδένων. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις, όχι μόνο θεωρητικού επιπέδου αλλά και χειρουργικής τεχνικής και διαχείρισης δύσκολων περιστατικών

Προηγμένες Καρδιοπνευμονικές Εφαρμογές-Τεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας
Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης
Σκοπος του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιστημονικού επιπέδου θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στον τομέα της εξωσωματικής κυκλοφορίας στην καρδιοχειρουργική
Παθήσεις Σιελογόνων Αδένων
Καθηγητής Κωνσταντίνος Μάρκου

Το γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου ΠΜΣ συμπεριλαμβάνει την χειρουργική ανατομία των σιελογόνων αδένων ως μια απαραίτητη γνώση για τον ιατρό που θα χρειαστεί να παρέμβει χειρουργικά στην περιοχή αυτή, την φυσιολογία – παθοφυσιολογία τους, την παθολογία σε παιδιά και ενήλικες, την διαγνωστική προσέγγιση και τις θεραπευτικές δυνατότητες (χειρουργικές, ελάχιστα παρεμβατικές και φαρμακευτικές) που υπάρχουν έως σήμερα.