Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες εξελίξεις και νέες γνώσεις υπάρχουν στους τομείς της Υγιεινής, Επιδημιολογίας και της Πρόληψης.

Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας
Καθηγητής Θεόδωρος Δαρδαβέσης

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση επιστημόνων, ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές της Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και της Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας.

Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας
Αν. Καθηγητής Ηλίας Κονδύλης

Το ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας» («Public Health and Health Policy») έχει αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και τη διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας στα αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Υγείας.

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Αν. Καθηγητής Ηλίας Κονδύλης

Το ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» («Primary Health Care») έχει σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και τη διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας στα αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Εφαρμοσμένη Διατροφή και προαγωγή Υγείας
Αν. Καθηγητής Μιχαήλ Χουρδάκης

Το ΠΜΣ παρέχει ειδίκευση σε δύο κατευθύνσεις: • Κλινική-Ιατρική Διατροφή • Διατροφή & Δημόσια Υγεία Οι διδάσκοντες είναι καθηγητές του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. και άλλων Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., με σημαντική εμπειρία στα σχετικά πεδία και υψηλό επίπεδο κατάρτισης.

Ιατρική Ακριβείας-Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική
Καθηγητής Γεώργιος Τζημαγιώργης

Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εκπαίδευση και εξοικείωση των επαγγελματιών του χώρου της υγείας στις αρχές της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής και φαρμακευτικής αγωγής για την εξατομίκευση των δοσολογικών σχημάτων, μέσα από την κατανόηση και την αξιοποίηση μοριακών και γονιδιωματικών πληροφοριών που εμπλέκονται στην εμφάνιση της διαφορικής φαρμακολογικής απόκρισης των ατόμων στα φάρμακα.

Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική
Καθηγητής Γεώργιος Κολιάκος

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική» λειτουργεί από το εαρινό εξάμηνο του 2020 και προσφέρει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στον τομέα της έρευνας και των εφαρμογών των βλαστοκυττάρων στις διάφορες ιατρικές ειδικότητες.

Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία
Καθηγητής Δημήτριος Κούβελας

Ένα νέο, καινοτόμο, διεπιστημονικό και τεχνοκρατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών υψηλού επιπέδου και απαιτήσεων

Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας
Καθηγητής Δημήτριος Γουλής

Το ΠΜΣ «Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας» διαρκεί 4 εξάμηνα (120 ECTS) με αντικείμενο την ειδίκευση στις μεθόδους και εφαρμογές της Ερευνητικής Μεθοδολογίας στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας σε δύο κατευθύνσεις: Βασικής Ιατρικής Έρευνας και Κλινικής Ιατρικής Έρευνας.

Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία
Καθηγήτρια Μαρία Αλμπάνη

Το ΠΜΣ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τους στρατηγικούς στόχους της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης και στοχεύει στη διεύρυνση των γνώσεων στο αντικείμενο της Μεθοδολογίας Ιατρικής Έρευνας.