Τα μεταπτυχιακά μας πρόγραμματα καλύπτουν θεωρίες και αριστες κλινικές εφαρμογές σχετικά με τις Νευροεπιστήμες, Ψυχιατρική και Ψυχολογία

Νευροεπιστήμες, Νευρογλωσσολογία και Εφαρμογές
Καθηγητής Ν. Γρηγοριάδης

Το ΔΠΜΣ στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων που εξειδικεύονται στη μελέτη της γλώσσας, υπό το πρίσμα των νευροεπιστημών, ως λειτουργίας δηλ. του εγκεφάλου.

Νευροεπιστήμες: Διασύνδεση βασικής έρευνας με κλινική εφαρμογή
Αν. Καθηγητής Παρμενίων Τσιτσόπουλος

Γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση και διδασκαλία στις νευροεπιστήμες. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εστιάζει στη θεωρητική, αλλά και πρακτική κατάρτιση νέων επιστημόνων υγείας, για την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης στις νευροεπιστήμες. Ένα σημαντικό κομμάτι του προγράμματος περιλαμβάνει την διασύνδεση των βασικών νευροεπιστημών με τις κλινικές νευροεπιστήμες.

Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία
Αν. Καθηγήτρια Εύχαρις Παναγοπούλου

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μελέτη, η έρευνα και η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε όλους τους ψυχολογικούς παράγοντες που εμπλέκονται αποδεδειγμένα στην υγεία, ασθένεια, αλλά και τη φροντίδα υγείας.

Ιατροδικαστική-Ψυχιατροδικαστική
Αν. Καθηγητής Φ. Χατζηνικολάου

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις αναφορικά με την Ιατροδικαστική, Ψυχιατροδικαστική.

Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα
Αν. Καθηγητής Τέγος Θωμάς

Το γνωστικό αντικείμενο είναι η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση σε θέματα μελέτης των νοητικών, συμπεριφορικών και θυμικών-συναισθηματικών διαταραχών όπως αυτές εκδηλώνονται στην εργασία, στο οικογενειακό περιβάλλον, την καθημερινή ζωή του πάσχοντα αλλά και του περιθάλποντά του

Κλινική Ψυχική Υγεία
Καθηγητής Κωνσταντίνος Φουντουλάκης

Το πρόγραμμα «Kλινική Ψυχική Υγεία» ενσωματώνει εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, θεωρία, κλινική εξέταση/παρατήρηση και πολυδιάστατη θεραπευτική προσέγγιση, στοχεύοντας στην κατανόηση, αποτροπή και θεραπεία της ψυχικής δυσπροσαρμοστικότητας και της ψυχιατρικής διαταραχής και στη συνολική προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ιατρικής ΑΠΘ
Νευροανοσολογία
Καθηγητής Νικόλαος Γρηγοριάδης

Το αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εξειδίκευση στη Νευροανοσολογία. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι: • η απόκτηση γνώσεων Βασικών Νευροεπιστημών και Ανοσολογίας • η εκπαίδευση στην Κλινική Ανοσολογία με ιδιαίτερη έμφαση στα Νευρολογικά Νοσήματα και στις εργαστηριακές μεθόδους κλινικής διερεύνησης και έρευνας της Νευροανοσολογίας.