Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ιατρικής ΑΠΘ

Θέματα διάγνωσης και εξειδικευμένης αντιμετώπισης προβλημάτων στα αισθητήρια όργανα του ανθρώπου συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών σε αυτό το επιστημονικό πεδίο.

Χειρουργική Οφθαλμού
Καθηγητής Ιωάννης Τσινόπουλος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Χειρουργική του Οφθαλμού” περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος με αντικείμενο την μεταπτυχιακή εκπαίδευση και την ανάπτυξη της έρευνας στη Χειρουργική του Οφθαλμού.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ιατρικής ΑΠΘ
Λειτουργική και Αισθητική Χειρουργική Ρινός
Καθηγητής Ιωάννης Κωνσταντινίδης

Γνωστικό αντικείμενο του Αγγλόφωνου Π.Μ.Σ., είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/- τριών στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους για τη χειρουργική αντιμετώπιση των λειτουργικών αλλά και των αισθητικών προβλημάτων της ρινός

Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)
Καθηγήτρια Βασιλική-Μαρία Ηλιάδου

Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ με τίτλο “Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας” έρχεται να καλύψει το εκπαιδευτικό κενό σε θέματα διάγνωσης και αντιμετώπισης προβλημάτων ακουστικής αντίληψης ανεξάρτητα από την ακουστική οξύτητα (ακουόγραμμα).