Η Παιδιατρική με την συνεχή πρόοδο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο κλινικό όσο και ερευνητικό, και δημιουργούν σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές.

Εφηβική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας Εφήβων
Καθηγήτρια Ασημούλα Γαλλή-Τσινοπούλου

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ.αποτελεί η διεπιστημονική, μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο της Εφηβικής Ιατρικής και της Φροντίδας Υγείας των εφήβων.