Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ιατρικής ΑΠΘ

Ο τομέας της Διεπιστημονική Θεματολογίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων παρέχει στους υποψήφιους γνώσεις για διεπιστημονικά αντικείμενα της Ιατρικής όπως η Πληροφορική, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, το Περιβάλλον, η Βιοηθική, ο Αθλητισμός, η Στατιστική, η Κριτική Σκέψη και η Ιστορία.

Ιατρική Πληροφορική (ΠΡΟΜΕΣΙΠ)
Καθηγητής Αντώνιος Αλετράς

Τα Τμήματα Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99.

Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας
Αν. Καθηγητής Γεώργιος Ταγαράκης

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση στη διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, με βάση τις σύγχρονες αρχές του Management.

Υγεία και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες
Αν. Καθηγήτρια Θεοδώρα Παπαμήτσου

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα, κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στις Επιστήμες Υγείας και Περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης εργαστηριακής και κλινικής έρευνας.

Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών Δεδομένων
Αν. Καθηγήτρια Άννα-Μπεττίνα Χάϊδιτς

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση ενός ευρέος φάσματος επιστημόνων σε μεθοδολογίες και τεχνολογίες αιχμής, που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάζουν και να εκπονούν ιατρική έρευνα εφαρμόζοντας την κατάλληλη στατιστική μεθοδολογία, προάγοντας την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Κριτική Σκέψη και Ήπιες Δεξιότητες (soft skills) στις Βιοϊατρικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Καθηγητής Γεώργιος Τσουλφάς

Στόχος του ΔΠΜΣ είναι η ενδυνάμωση και επαγγελματική ανάπτυξη των επιστημόνων των Βιοϊατρικών Επιστημών σε τομείς προσωπικότητας και επικοινωνίας στον χώρο εργασίας τους προκειμένου οι ίδιοι να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επάρκεια στις υψηλές απαιτήσεις του λειτουργήματός τους και στις εξελίξεις της εποχής.

Άθληση και Υγεία
Καθηγητής Κωσταντίνος Νάτσης

Τo Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άθληση και Υγεία» (Τμήμα Ιατρικής και ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ) έχει ως σκοπό τη μελέτη και την έρευνα των προσαρμογών και εφαρμογών της άσκησης στην ανθρώπινη απόδοση μέσα από δύο γνωστικές κατευθύνσεις: • Αθλητιατρική • Άσκηση και Σωματική Υγεία

Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις-Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση
Καθηγητής Αλέξανδρος-Αναστάσιος Γαρύφαλλος

Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιική Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση

Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, νόσος και φυσική επιλογή
Αν. Καθηγήτρια Νίκη Παπαβραμίδου

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η μελέτη της εξέλιξης της ιατρικής και της ένταξής της σε ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο.