Τα μεταπτυχιακά προγράμματα στην κατηγορία της Γυναικολογίας παρέχουν ενδελεχή κλινική κατάρτιση και ευκαιρίες έρευνας.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ιατρικής ΑΠΘ
Προκαρκινικές Παθήσεις στη Γυναικολογία
Επ. Καθηγητής Ι. Καλογιαννίδης

Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών εστιάζει στην κατάρτιση των νέων επιστημόνων σε ότι αφορά την παθοφυσιολογία, τους προδιαθεσικούς παράγοντες, τη συμπτωματολογία, τις διαγνωστικές μεθόδους και την αντιμετώπιση των προδιηθητικών παθήσεων στη Γυναικολογία με ιδιαίτερη εστίαση την πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση τους

Γυναικολογική Ογκολογία-Ογκολογία Μαστού
Καθηγητής Κωνσταντίνος Δίνας

Το Π.Μ.Σ. έχει ως γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο της διαχείρισης της γυναικολογικής ασθενούς ή και της ασθενούς με καρκίνο μαστού.

Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος
Αν. Καθηγητής Αλέξανδρος Σωτηριάδης

Το ΠΜΣ “Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος” στοχεύει την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο του προγεννητικού ελέγχου.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ιατρικής ΑΠΘ
Εμβρυομητρική Ιατρική
Καθηγητής Απόστολος Αθανασιάδης

Το αντικείμενο του ΠΜΣ «Εμβρυομητρική Ιατρική» του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη, η έρευνα και η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους επαγγελματίες υγείας που σχετίζονται με την ειδικότητα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο της Εμβρυομητρικής Ιατρικής.

Ανθρώπινη Αναπαραγωγή
Αν. Καθηγητής Ευστράτιος Κολυμπιανάκης

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η διεύρυνση των γνώσεων των φοιτητών στο αντικείμενο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής.

Εφαρμογή Ενδοσκοπικών Χειρουργικών Τεχνικών στη Γυναικολογία
Επ. Καθηγητής Άγγελος Δανιηλίδης

To Αγγλόφωνο ΔΠΜΣ “Εφαρμογή των Ενδοσκοπικών Χειρουργικών Τεχνικών στην Γυναικολογία” του Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φιλοδοξεί να προσφέρει στους φοιτητές επικαιροποιημένες γνώσεις για την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική και την εφαρμογή της στη διάγνωση και θεραπεία γυναικολογικών παθήσεων.